بایگانی مقالات

شامل

اهمیت فردوسی

بحث حَسنین هیکل یا علی جواهرکلام - فریدجواهرکلام چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

 

"در باب میرداماد"

کاظم‌حسینیان چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

 

خواجو و عرفان

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

 

Buali Sina Scienntific and Cultural Foundation

Buali Sina Scienntific and Cultural Foundation چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید