بایگانی مقالات

شامل

Tomb of Avicenna, Legendary Persian Physician of Islamic Golden Age

The famous philosopher Avicenna or Abu Ali Sina (980 and 1037A.D.) was an Iranian scientist and physician known as The Eastern Genius. دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

 

هزاره ابوسعید

به مناسبت برگزاری همایش هزاره ابوسعید ابوالخیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

 

عطار و ابن‌عربی

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا (به مناسبت ۲۵ فروردین، روز بزرگداشت عطار نیشابوری) دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید