بایگانی مقالات

شامل

عرفان شرقی در غرب

دکتر سید مرتضی الهی قمشه‌ای چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

 

حافظ؛ نوعدوستی و مهرورزی

دکتر احمد کتابی دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹

 

فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

یادداشت دکتر حسن بلخاری ـ به مناسبت بیستم مهرماه روز بزرگداشت لسان الغیب یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

 

سیمرغ اوستایی سیمرغ اشراقی

سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹

 

تجدد بدون علم تکنولوژیک معنی ندارد

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید