بایگانی مقالات

شامل

 

 

۱۸۹) "از ادب فارسی تا تاریخ پزشکی"

دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

 

 

 

استدلال، ظهور عقل به شمار می‌آید/ بصیرت در نظر حکما و فلاسفه

یادداشتی از دکتر ابراهیمی دینانی شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

 

Who are the Real Barbarians - The West or Muslims?

The US and the Europeans see war as an instrument of political hegemony and control over the precious natural resources of the Arab-Muslim world. The super-ego American and the allied Europeans are missing sense of guilt for the vice and ruins of decade long occupation and destruction of Iraq and Afghanistan. شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

 

سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

گفتگو با دکتر ابراهیمی دینانی درخصوص کتاب «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار» پنج شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید