بایگانی مقالات

شامل

فراموشی پرسش از وجود در فلسفه سینوی

دکتر مجتبی اعتمادی‌نیا - شانزدهیمن نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

 

جانمایی مباحث زیبایی‌شناسی در آثار ابن‌سینا

هادی ربیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر - پانزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

 

تصویر تاریخی دیگرگونه از نظام فلسفی ابن‌سینا

دکتر داوود حسینی (عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس) - چهاردهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

 

بررسی کتاب «بندی قلعه بیداد» (ابن سینا در محبس) نوشته یوسف زیدان نویسنده مصری

سیزدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 

ابن سینا سعادت و شقاوت را چگونه تفسیر می‌کند؟

دکتر سیدمحمد عمادی‌حائری - دوازدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید