بایگانی مقالات

شامل

جوامع علم موسیقی

توکل دارائی ـ مدیر اجرایی و بین‌الملل بنیاد بوعلی سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴

 

 

ایزوتسو و فلسفه جهانی ؛ گفتگو با دکتر نصرالله پورجوادی

گفتگو با دکتر نصرالله پورجوادی ـ عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید