بایگانی مقالات

شامل

مقام علمی بیرونی

دکتر مهدی محقق سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

 

وجود و ماهیت فلسفه اسلامی

دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

 

نداشته‌های ما از «ابن سینا» به مراتب بیشتر از داشته‌های ما است

سخنرانی دکتر حسن بلخاری در همایش «حکیم هزاره‌ها» در آرامگاه ابن سینا یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱

 

سنت موسیقایی اصیل ایرانی با ابن سینا شروع می‌شود

سخنرانی دکتر کاوه خورابه در همایش «حکیم هزاره‌ها» در آرامگاه ابن سینا یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید