بایگانی مقالات

شامل

"خدمتگزار دیـن"

یادداشت استاد سیدهادی خسروشاهی به مناسبت چهلمین روز درگذشت عالم ربانی، شیخ احمد صابری همدانی سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶

 

تأثیر هنر و معماری اسلامی ایران بر هند

دکتر حسن بلخاری ـ استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید