بایگانی مقالات

شامل

چیستی‌ فلسفه‌

دکتر‌ محمد لگن‌ هاوزن‌- واژه‌ «فلسفه‌» از یونان‌ باستان‌ ریشه‌ گرفته‌، به‌ خصوص‌ افلاطون‌ بحثی‌ خاص‌ درباره‌ فلسفه‌ در مقابل‌ خطابه‌ دارد. افلاطون‌ درباره‌ اثبات‌ و برهان‌سازی‌ می‌گوید: «کاری‌ که‌ ما به‌ عنوان‌ فیلسوف‌ می‌کنیم‌، تفاوت‌ دارد با کار دیگران‌ که‌ از همان‌ نوع‌ روش‌ استفاده‌ می‌کنند. تفاوتش‌ در این‌ است‌ که‌ ما در فلسفه‌ دنبال‌ حقیقت‌ هستیم‌، اما آنها که‌ در رشته‌ خطابه‌ هستند، فقط‌ می‌خواهند با الفاظ‌ بازی‌ کنند.» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

نگاهی به کتاب قانون «ابوعلی سینا»

هر طبیبی که بخواهد بداند دانش ابن سینا در پزشکی به چه میزان بوده، فقط کافی است بخشی از گفته های او را با دانش امروز پزشکی مقایسه کند. در این زمان است که معلوم می شود که به درستی این شیخ بزرگ از نوابغ بزرگ جهان در علم پزشکی بوده است. یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

نگاهی به کتاب قانون «ابوعلی سینا»

هر طبیبی که بخواهد بداند دانش ابن سینا در پزشکی به چه میزان بوده، فقط کافی است بخشی از گفته های او را با دانش امروز پزشکی مقایسه کند. در این زمان است که معلوم می شود که به درستی این شیخ بزرگ از نوابغ بزرگ جهان در علم پزشکی بوده است. یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید