بایگانی مقالات

شامل

تا آخر عمر پژوهشگر بمانیم

دکتر کریم مجتهدی سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

 

حافظ، خدایگان غزل

علی موسوی گرمارودی شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

 

حافظ جاودانی

دکتر سید احمد کتابی چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

 

درباره زمان

سیدموسی دیباج سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸

 

آزاداندیشی مولانا

دکتر احمد کتابی دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸

 

فقه و زهد و حکمت

دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید