بایگانی مقالات

شامل

قیاس وجود و عدم در اندیشه ابن سینا و تفکر غزالی

دکتر زهرا ماحوزی - یازدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

بنیان فکری ابن‌سینا، غزالی و عطار در رسایل‌الطیور چیست؟

دکتر مهدی محبتی - دهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

سه‌گانه‌ای که نگره ابن‌سینا را برای ما روشن می‌کند

دکتر مهدی محبتی - نهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید