بایگانی مقالات

شامل

فلسفه در ایران باستان - بخش اول

گفت و گو با اَشک دالِن - منوچهر دین پرست چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

 

پایان فلسفه! -بخش سوم و پایانی

دکتر رضا داورى اردکانى - رئیس فرهنگستان علوم سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

 

پایان فلسفه - بخش دوم

دکتر رضا داورى اردکانى ـ رئیس فرهنگستان علوم یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

 

پایان فلسفه در عصر تکنوسیانس- بخش اول

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید