بایگانی مقالات

شامل

فلسفه نباشد تاریخ بی‌معناست

گفت ‌وگو با استاد دکتر ابراهیمی دینانی دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳

 

Kant and Molla Sadra have feelings of benevolence for humans

Scholar and Tehran University Professor Karim Mojtahedi said at the 18th Congress of Molla Sadra that despite their philosophical ideas, both Immanuel Kant and Molla Sadra have feelings of benevolence for humans. پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۳

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید