بایگانی مقالات

شامل

"قرآن شناخت"

دکتر سیدحسین نصر - ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

 

الطب التقلیدی فی ایران ثقافة التمسک بمنهج الأجداد

ینتشر الطب التقلیدی فی ایران بین الناس بشکل بسیط وسلس یمکن لمسه فی حیاتهم الیومیة داخل منازلهم، ویعمل فی هذا المجال بشکل رسمی مجموعة من العیادات تحت أشراف وزارة الصحة الایرانیة فیما تنتشر بعض العیادات والمراکز بعیداً عن هذه الرقابة وبشعبیة اکتسبتها من اعتقاد الناس ورغبتهم بالحفاظ علیها. جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵

 

"حکمت‌های باستانی"

دکتر محمد محمدی ملایری چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید