بایگانی مقالات

شامل

بیرونی و اسماعیلیه

سخنرانی دکتر حسن بلخاری در ضرورت تنقیح و تهذیب روایات - دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

 

سنت و سنت‌گرایی

دکتر انشاءالله رحمتی - عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

 

ابوریحان و عاشورا - یادداشت به مناسبت ایام محرم و روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

 

توجه به حقوق بیمار در تجویز اقدامات پزشکی

خلاصه مقاله ارائه شده در همایش اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه‌های بوعلی‌سینا - دکتر بیژن حاجی‌عزیزی - دانشیار رشته حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

 

رعایت اخلاق علمی در تألیفات ابن‌سینا

مقاله ارائه شده در همایش اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه‌های بوعلی‌سینا - دکتر نجفقلی حبیبی - عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

 

عقل غالب، عقل مغلوب

مقاله ارائه شده در همایش اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه‌های بوعلی‌سینا - دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید