بایگانی مقالات

شامل

بیرونی و اسماعیلیه

سخنرانی دکتر حسن بلخاری در ضرورت تنقیح و تهذیب روایات - دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

 

أبو ریحان البیرونی.. النابغة الایرانی وفخر المسلمین

یعتبر الرابع من ایلول/ سبتمر فی ایران یوم تکریم ذکرى "ابو ریحان البیرونی " العالم والنابغة الایرانی فی مجال الریاضیات والفیزیاء والفلک والفلسفة والجغرافیا والجیولوجیا والصیدلة والتاریخ فی القرنین الرابع والخامس الهجری وهو أول من قال إن الأرض تدور حول محورها. دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

 

سنت و سنت‌گرایی

دکتر انشاءالله رحمتی - عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

 

ابوریحان و عاشورا - یادداشت به مناسبت ایام محرم و روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

 

توجه به حقوق بیمار در تجویز اقدامات پزشکی

خلاصه مقاله ارائه شده در همایش اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه‌های بوعلی‌سینا - دکتر بیژن حاجی‌عزیزی - دانشیار رشته حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

 

رعایت اخلاق علمی در تألیفات ابن‌سینا

مقاله ارائه شده در همایش اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه‌های بوعلی‌سینا - دکتر نجفقلی حبیبی - عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

 

عقل غالب، عقل مغلوب

مقاله ارائه شده در همایش اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه‌های بوعلی‌سینا - دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید