بایگانی مقالات

شامل

"حکمای اربعه تهران؛ زندگی و اندیشه حکیم میرزاابوالحسن جلوه"

غلامرضا گلی زواره چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵

 

درباره زندگی و آثار پروفسور هانری کربن

یادداشت دکتر مهدی محقّق روز جهانی فلسفه یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵

 

روز جهانی فلسفه در ایران

شهین اعوانی در نشست بیم ها و امیدها: تنها راه نجات اخلاق، دین است/ بی اخلاقی؛ مسئله جهان امروز چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

 

"نقش و تأثیر قرآن کریم در زندگی مسلمانان"؛ دکتر سیدحسین نصر - ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی

دکتر سیدحسین نصر - ترجمه دکتر انشاءالله رحمتی چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

 

فلسفه و دینداری

متن سخنرانی آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد در روز جهانی فلسفه در مدرسه عالی مطهری سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید