بایگانی مقالات

شامل

ابن سینا دنبال عاریه گرفتن اندیشه از این و آن نیست

گفت‌وگو با حمیدرضا یوسفی استاد تاریخ فلسفه دانشگاه پتسدام چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

 

آیینه‌ای رو به ملکوت

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا - به مناسبت همایش ملی حکمت اشراقی در پرتو آثار شهاب‌الدین سهروردی ـ سهرورد شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

 

دلیر در اندیشه و سخن‎گفتن

پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

 

علم زمان ما صفت ریاضی دارد

دکتر رضا داوری ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

 

تحول در دین یا دنیا؟

میزگردی با حضور استادان محقق داماد، دینانی، اعوانی، جعفریان و سیدفاطمی دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید