بایگانی مقالات

شامل

مناسبات علم و دین

دکتر احمد کتابی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

 

جسارت ابن‌سینا در خوداندیشی و نقد

میلاد نوری - سی‌امین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

 

حافظ و حیرت؛ مقام «حیرت» در اندیشه حافظ و ابن‌عربی

یادداشت دکتر حسن بلخاری؛ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا ـ به مناسبت بزرگداشت حافظ چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

 

بنیان هراس و پروای مرگ از دیدگاه ابن‌سینا چیست؟

مجید احسن - بیست‌ونهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

 

​ابن‌سینا؛ فیلسوفی که در تاریخ فلسفه نقش سترگی داشت

بیست‌وهشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید