بایگانی مقالات

شامل

گسست ابن سینا از یونان و ارسطو

در گفتگو با حسین کلباسی و قاسم پورحسن چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

 

اسلام، جهان اسلامی معاصر و بحران محیط‌ زیست

دکتر سیدحسین نصر - ترجمه: علیرضا رضایت دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

 

"سهروردی؛ شهید تکفیر"

آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید