بایگانی مقالات

شامل

هگل و فیلسوفان اسلامی - بخش دوم و پایانی

گفتگو با دکتر حمید طالب ‌زاده چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

 

هگل و فیلسوفان اسلامی - بخش اول

گفتگو با دکتر حمید طالب­‌زاده سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

 

بداهت علوم انسانی اسلامی - بخش سوم و پایانی

دکتر سیدموسی دیباج دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

 

هنر در ساحت اندیشه اسلامی - بخش چهارم و پایانی

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

 

بداهت علوم انسانی اسلامی - بخش دوم

دکتر سیدموسی دیباج چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

 

هنر در ساحت اندیشه اسلامی - بخش سوم

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

 

بداهت علوم انسانی اسلامی - بخش اول

دکتر سیدموسی دیباج ـ استاد فلسفه دانشگاه تهران سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

 

بداهت علوم انسانی اسلامی - بخش اول

دکتر سیدموسی دیباج ـ استاد فلسفه دانشگاه تهران سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

 

بداهت علوم انسانی اسلامی - بخش اول

دکتر سیدموسی دیباج ـ استاد فلسفه دانشگاه تهران سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

 

هنر در ساحت اندیشه اسلامی بخش ۲

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

 

درباره اسلامی کردن علوم - سه دیدگاه

دکتر رضا داوری؛ آیت‌الله سبحانی؛ دکتر رسول جعفریان سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

 

هنر در ساحت اندیشه اسلامی - بخش اول

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷

 

چرا به سنایی لقب حکیم داده‌اند؟‎

دکتر غلامحسین دینانی پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

 

در محضر سه حکیم

دکتر داریوش شایگان پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید