بایگانی مقالات

شامل

 

در محضر بوعلی به خردورزی نیازمندیم

یادداشت. توکل دارایی- رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷

 

بررسی وضعیت اولین دپارتمانِ فلسفه علم در ایران

گفتگو با دکتر مهدی گلشنی سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

 

بررسی وضعیت اولین دپارتمان فلسفه علم در ایران

دکتر مهدی گلشنی سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید