بایگانی مقالات

شامل

"زیبایی‌شناسی بوعلی"

دکتر حسن بلخاری ـ استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینادکتر حسن بلخاری چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

 

آسیب‌شناسی قدرت در اندیشه مولانا

دکتر سید احمد کتابی یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶

 

فلسفه، تفکر است نه پژوهش

گفتاری از دکتر داوری اردکانی به مناسبت روز جهانی علم شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید