بایگانی مقالات

شامل

ابن‌سینا و رجل همدانی

دکتر پرویز اذکائی - بیست‌وهفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 

فراز و فرود اندیشه ابن‌سینا در اروپای سده‌های میانه

دکتر عاطفه اسماعیلی - بیست‌وششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

 

ابن‌سینا قدیم‌ترین دانشمندی که گذر زهره را دیده است

دکتر امیرمحمد گمینی - بیست‌وپنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

 

تاثیر بوعلی سینا بر سایر عارفان عرفان عملی

دکتر فرشته ندری ابیانه (استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان) - بیست‌چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰

 

رازی، ابن‌سینا و الحاد

یادداشت دکتر حسن بلخاری ـ به مناسبت بزرگداشت ابن‌سینا و زکریای رازی دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید