بایگانی مقالات

شامل

پرسش و پاسخ‌ میان ابوالحسن عامری و ابن‌سینا حیثیت فلسفی ناب دارد

دکتر مقصود محمدی و دکتر سیدمحمود یوسف‌ثانی - چهل‌وسومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

 

افلاطون و زیبایی

دکتر حسن بلخاری؛ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

 

ابن‌‌سینا را با زبان طنز برای کودکان از تبعید ابدی فرهنگی بیرون بیاوریم

حمید عبداللهیان - چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

 

حکمت مشرقی ابن‌سینا در حکمت اشراق سهروردی به اوج رسید

دکتر زهرا زارع - چهل‌ویکمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

 

ابن‌سینا را در غرب بزرگ‌ترین منطق‌دان قرون وسطی می‌شناسند

دکتر ضیاء موحد - چهلمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید