بایگانی مقالات

شامل

جاودان خرَد

دکتر محمدمهدی ملایری چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵

 

"قرآن‌شناخت"

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵

 

سلامتکده‌های پزشکی سنتی در برابر عطاری‌ها

ساماندهی تولید، عرضه و تجویز گیاهان دارویی یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵

 

 

 

روز جهانی فلسفه در ایران

سید حسین نصر جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵

 

 

"آشنایی با ویتامین‌ها"

جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید