بایگانی مقالات

شامل

احوال و آثار و افکار رازی

دکتر مهدی محقق چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

 

"فلسفه اسلامی در ژاپن"

گفتگوی دکتر انشاءالله رحمتی و شین ناگایی شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

 

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

یادداشت؛ مرتضی شجاری، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

 

"اهمیت علمی بوعلی"

دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

 

گسست ابن سینا از یونان و ارسطو

در گفتگو با حسین کلباسی و قاسم پورحسن چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید